Fysiske aktiviteter som er bra for helsa


     Vaske bil og støvsuge bil innvendig


     Gå til butikken


     Sykle, enten ute

       eller inne på ergometer-sykkel