De som beveger seg og trener mye,

lever gjerne lenger og har det bra

i flere år enn de som ikke gjør det.


De som beveger seg og trener veldig mye,

kan leve og ha det bra i enda flere år.