Så ser du på denne filmen.

Etterpå skal du svare på spørsmålet.


Hva passer med filmen?

Det er 3 riktige svar.

Spise grønnsaker

Spise for mye

Spise langsomt

Spise fort

Spise passe mye