Hvorfor er det lurt å lage handleliste før du skal kjøpe mat?


Da husker jeg å kjøpe det jeg virkelig trenger.


Da får jeg trening i å skrive.


Da vet jeg hvor i butikken forskjellig type mat står.