Vi ser at denne fiskegratengen inneholder lite fisk.

Det står ”Prosent råvare: 20 %”.

Det vil si at bare 20 prosent av fiskegratengen er fisk.

I 100 gram fiskegrateng er det bare 20 gram fisk.


Hele fiskegratengen inneholder da omtrent 100 gram fisk.

1 middagsporsjon bør ha minst 100 gram fisk.