Det er laget filmer for mange av oppskriftene i «Så godt!».

Klikk på bildet for å gå til nettsiden med filmene.


Trykk der på «Oppskrifter fra kokeboken «Så godt!»

Velg en oppskrift.

Filmene kan ses som helt vanlig film.


Trykker du på Tegnspråk, kan du se film med en dame

som forteller på tegnspråk.

Hvis du trykker på , kommer du tilbake til startsiden.

Der kan du også gå videre til andre oppskrifter

enn de som var i kokeboka.